Infographic: Big, fast & streaming data, businesscases en ambities voor Nederland

Wat is de status van big, fast & streaming data bij Nederlandse organisaties in diverse branches als finance, telecom, eCommerce, utilities en industrie? De digitale wereld beweegt sneller dan ooit tevoren. Data uit steeds grotere aantallen apparaten, gebruikers, applicaties neemt sterk toe. Steeds meer organisaties merken dat deze data mogelijkheden, maar ook uitdagingen biedt. Hoe ver is de Nederlandse markt met de adoptie van streaming data platformen, dé enabler van fast data use cases?

 

Uitgangspunten onderzoek

Na big data is er nu ook de nodige aandacht voor het fenomeen fast- en streaming data. Naast grote volumes data gaat het hierbij ook om de snelheid waarmee deze data kan worden verwerkt tot zinvolle informatie. Bijvoorbeeld bij toepassingen voor fraudedetectie, waarbij in realtime gezocht wordt naar afwijkende patronen in de data stromen van online transactieverwerking.

Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlandse organisaties. De uitkomsten zijn gebaseerd op ruim 60 interviews en ingevulde vragenlijsten. Deelnemende organisaties zijn actief in de branches: finance, telecom, eCommerce, utilities en industrie. Rollen binnen de deelnemende organisaties zijn zowel business- als IT gerelateerd.

eCommerce heeft voor dit specifieke onderzoek vooral betrekking op eRetail organisaties. eTravel organisaties zijn niet in het onderzoek betrokken. Insurance organisaties vallen, voor dit onderzoek, onder de noemer finance.

Fast- en streaming data heeft vooral betrekking op het real time kunnen integreren en analyseren van grote volumes data. Use cases als real time recommendations en fraude detectie vragen om specifieke oplossingen.

  RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN

  Onderstaand kun je de resultaten van het onderzoek in hoofdlijnen  vinden:

  • 37% van de organisaties in Nederland is bezig met fast data;
   • 29% denkt in de komende 1-3 jaar initiatieven te gaan ontplooien.
  • in 87% van de gevallen zijn dit organisaties van 1.000 of meer werknemers;
  • in 72% van de gevallen ligt het initiatief voor fast data bij business owners.

  Voor verzekeraars geldt dat toepassingen voor fast data vooral in relatie tot IoT (Internet of Things) wordt genoemd. Daarbij wordt er nagedacht of geëxperimenteerd met mogelijkheden voor ‘dynamic pricing’. Denk aan verzekeringspremies die vastgesteld worden aan de hand van informatie met betrekking tot rijgedrag, weersomstandigheden en locatie afhankelijke omstandigheden.

  Belangrijkste toepassingsgebieden (87% van het totaal) voor fast data zijn:

  • verbeteren diensten en producten;
  • verbeteren van de klantrelatie;
  • verbeteren van de bedrijfsprocessen.

  Opvallend is dat eCommerce organisaties meer aandacht hebben voor het verbeteren van producten en diensten (met behulp van fast data) dan de aandacht die finance organisaties hieraan schenken (50% versus 16%). Finance organisaties hebben daarentegen meer aandacht voor het verbeteren van processen. Procesverbetering wordt vooral genoemd bij organisaties met 1000 of meer medewerkers.

  Online marketing is de meest genoemde use case voor fast data toepassingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld real time recommendations.

  fast data

  Wil je meer weten over fast data? Wat zijn veel voorkomende use cases? Wat is de relatie met big data? Wat is de businesscase en hoe kan ik de eerste ervaringen opdoen? Download dan de whitepaper ‘how to better serve and predict your digital business‘.

  Hoe een fast- en streaming data platform businesswaarde creëert voor jouw organisatie?

  Lees er meer over in de GRATIS whitepaper