Drie capabilities die voor een platform absoluut onmisbaar zijn

Geschreven door Alex van Koutrik op 8 augustus 2019

In deze blog sta ik stil bij platform capabilities. Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Hoe verhoudt zich dat tot een digitaal platform? En welke capabilities zijn nu echt belangrijk?

Wat is een capability?

Een capability is iets wat een organisatie, persoon of systeem kan. Het is een containerbegrip voor alles wat nodig is om een vaardigheid uit te voeren, zoals mensen, processen, materiaal en/of intellectueel eigendom.

Wat zijn platform capabilities?

Platform capabilities zijn vaardigheden waarover een organisatie moet beschikken in een platform gebaseerd businessmodel. Die vaardigheden zijn een combinatie van kennis, processen en technologie. En daar waar we het hebben over digitale platforms zou ik het liever hebben over een set van digitale capabilities die je kunt bundelen tot een ‘digitaal platform’.

Ecosystemen

Digitale platforms zijn geen doel op zich. Zoals ook in mijn eerdere blog ter sprake is gekomen zijn digitale platforms het nieuwe fundament onder platform gebaseerde business modellen. Vooral een facilitator dus voor businessmodellen die schaalbare groei ondersteunen (netwerken), vanuit de vraag redeneren en gericht zijn op horizontale vormen van samenwerking in plaats van traditionele ketens (supply chains). Deze nieuwe samenwerkingsvormen van meerdere organisaties vormen zo een ecosysteem of netwerk.

De drie kern capabilities

Aan de hand van drie capabilities wil ik duidelijk maken wat hiermee bedoeld wordt en wat de waarde hiervan is voor een platform. Achtereenvolgens komen ‘insights & analytics’, ‘connect’ en ‘interaction’ aan bod. Ik zie deze als kern capabilities, fundamentele vaardigheden die weer onderverdeeld kunnen worden in verschillende meer specifieke capabilities.

Insights & analytics

Een van de meeste belangrijke capabilities, als onderdeel van een platform, noemen we ‘insights & analytics’. Inzicht dat is gebaseerd op data die verzameld wordt in het ecosysteem en die vervolgens vertaald kan worden naar informatie. Deze informatie kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus worden ingezet.

Een concreet voorbeeld van de inzet van data is om de ‘zoek en vind’ functionaliteit te verbeteren door bijvoorbeeld door suggesties te doen. Het doen van suggesties kan gebruikers ook helpen in vorm van de ‘next best action’.

  De capability ‘insights & analytics’ is een container waarbinnen meer specifieke capabilities worden uitgelicht. Bijvoorbeeld: A/B testing, data validation, data collection, big data analytics en marketing analysis. Meer specifieke capabilities die helpen om data te verzamelen en met deze data inzichten te verschaffen.

  Maar dat kunnen we toch al in heel veel gevallen? Zeker maar in dit geval gaat het over data die op het platform verzameld wordt, over organisaties heen. Data uit het ecosysteem of netwerk en dus data die gedeeld wordt. Dit is van een andere orde als het gaat om omvang, maar vaak ook als het gaat om snelheid van verwerking. Door realtime verwerking en beschikbaarheid van data ontstaan er nieuwe, specifieke requirements waaraan voldaan moet worden.

  Connect

  Zonder gebruikers is er geen digitaal platform en zonder aanbieders ook niet. Dat maakt een capability als connect randvoorwaardelijk voor een platform, omdat deze ervoor zorgt dat deze gebruikers aangesloten kunnen worden en gebruik kunnen maken van het platform. Connect zou je dus een fundamentele of core capability kunnen noemen.

  Behalve gebruikers en aanbieders zijn er in veel gevallen partners aan het platform verbonden die aanvullende diensten leveren.

  Voorbeelden van partners op een platform zijn bijvoorbeeld schoonmaak diensten op AirBnB, logistieke diensten van eCommerce platforms als Bol.com en leveranciers van vragenlijsten op een platform dat zich richt op onderzoek naar gezond ouder worden.

   Doel van de capability ‘connect’ is de verschillende gebruikersgroepen digitaal te laten aansluiten op het platform zodat er verschillende vormen van interactie plaatsvinden. Deelnemers moeten dus aangesloten of connected worden. Deze capability dient daarmee als basis om heel veel andere capabilities te kunnen realiseren. Denk aan ‘channel integration’ om verschillende gebruikers te kunnen herkennen of personalisatie en interactie management.

   Connect betekent dus de digitale integratie van deelnemers op het platform. De meest geëigende oplossing hiervoor zijn de ontwikkeling en inzet van zogenaamde API’s. Als je dit vertaalt naar het kunnen leveren van digitale diensten dan betekent dit dat een digitaal platform moet voorzien in het gebruik van API’s.

   Interaction

   Interaction is de derde digitale platform capability die ik in deze blog de revue wil laten passeren. We hebben het gehad over deelnemers op het platform. Aanbieders, afnemers, partners en leveranciers. Met het doel om met al deze verschillende partijen samen te kunnen werken als een ecosysteem. Het uitwisselen van data over het platform om te komen tot waardevolle informatie en inzichten. Aankoop en verkoop van diensten of producten op het platform. En vormen van horizontale integratie van processen.

   Deze interactie moet door het platform ondersteunt worden. Ook voor deze capability geldt dat dit onderverdeeld kan worden naar meerdere onderliggende vaardigheden met een hoger detailniveau.

   Interaction gaat verder dan alleen het User Experience Design

   Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld een verzameling capabilities die we ‘proces transaction’ noemen. Hierin zorgt interaction ervoor dat transacties worden voltooid en er een integratie is om faciliteiten voor het uitvoeren van deze transacties mogelijk te maken.

    Denk bijvoorbeeld aan het digitaal kunnen voorzien in ‘order capture’ (het invoeren van de vereiste bestel- en leveringsgegevens), ‘dynamic pricing’ (bereken van de huidige prijs van een transactie, inclusief kortingen, promoties en rekening houdend met prijzen bij concurrenten) en ‘Logistics Integration’ om bestelde producten te verpakken en te verzenden of bestelde services te plannen en uit te voeren.

    Samenvatting

    We zien als gevolg van economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Horizontale samenwerking in plaats van traditionele supply chains, eco systemen of netwerken die gefaciliteerd worden door digitale platforms. Deze platforms moeten voorzien in een aantal fundamentele digitale capabilities om te doen waar ze voor bedoeld zijn. Schaalbare business modellen ondersteunen die de vraag en niet het aanbod, centraal stellen.

    Fundamentele of core capabilities zijn connect, interact en insights & analytics. Daaronder zien we een set aan meer specifieke capabilities waar een aantal voorbeelden van genoemd zijn. Wil je een volledig overzicht van digitale capabilities die we in kaart hebben gebracht? Neem contact met ons op en we sturen jou het volledige overzicht.

    Welke capabilities zijn voor jouw organisatie onmisbaar?

    Aan jou de vraag om me te laten weten welke specifieke capabilities voor jouw organisatie onmisbaar zijn. Ik ben erg beniewd!

    Neem hieronder contact op, mail me op alex.van.koutrik@trivento.nl of stuur me een direct message op LinkedIn

    Gebruikte literatuur

    Het boek over platform strategie
    OpenGroup.org

    Ik ontvang graag het hele platform capability model