Nationale Postcode Loterij maakt heel veel mensen blij!

Markt:          Fondsenwerving.
Uitdaging:   Intensiveren verkoop via nieuwe en bestaande verkoopkanalen.
Oplossing:  Architectuur gebaseerd op microservices en reactive API’s.
Voordelen:  Meer dan verdubbeling van de lotenverkoop in een jaar tijd in de UK.
Website:      www.novamedia.nl

  De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, Bank-Giro Loterij en de VriendenLoterij) zijn al meer dan 25 jaar actief. De helft van de lotinleg van deze organisaties is bestemd voor het goede doel, 425 miljoen euro per jaar.

  Jaarlijks worden er donaties gedaan aan honderden stichtingen en organisaties, die zich bezighouden met het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen en dieren én het herstel en behoud van natuur in Nederland en in de rest van de wereld. Novamedia, eigenaar van het format van de Postcode Loterij is naast Nederland ook actief in Engeland en Zweden.

  Novamedia is meer dan 25 jaar geleden opgericht, vanuit de gedachte om fondsen te werven, die ten gunste komen van goede doelen. De fondsen worden gegenereerd door het organiseren van loterijen. In Nederland is Novamedia eigenaar van het format van de Nationale Postcode Loterij, de Vrienden Loterij en de Bank-Giro Loterij.

  Novamedia is ook de organisator en licentiehouder voor de Postcodeloterijen in Zweden (Svenska Postkodlotteriet) en Engeland (People’s Postcode Lottery). De langetermijn-ambitie van Novamedia is wereldwijd Postcodeloterijen op te zetten en daarmee geld in te zamelen voor het goede doel.

  Een groot deel van de opbrengst van de verkochte loten komt ten goede aan honderden goede doelen, die bijdragen aan het creëren van een mooiere en rechtvaardiger wereld. Jaarlijks maken de loterijen miljoenen mensen blij. Mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de goede doelen, de winnaars van de vele prijzen die de Loterijen elke maand weer uitreiken, maar ook de specialisten van Trivento.

  Al sinds 2007 levert Trivento een bijdrage aan het creëren van technologie oplossingen, die de primaire processen van de Nederlandse Loterijen ondersteunen. Realisatie van het ‘Lottery User System (LOTUS)’. Dit is de software die de operationele processen van de Goede Doelen Loterijen ondersteunt. LOTUS biedt functionaliteit ten behoeve van de ledenadministratie, abonnementen, uitgifte van loten, communicatie, incasso en betalingen.

  Complexe processen, veel functionaliteit, die continue doorontwikkeld moet worden.

  Uitdaging People’s Postcode Lottery

  Om de verkoopdoelstellingen te behalen zijn de marketingafdelingen van de verschillende Loterijen doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om de lotenverkoop te intensiveren. Denk daarbij aan verkoop via externe partijen met behulp van API’s, maar ook steeds meer online met een ‘mobile first’ gedachte.

  Communicatie, flexibiliteit, snelheid en een responsive gebruikersinterface zijn essentieel.

   

  Met de volgende specifieke uitdagingen voor de People's Postcode Lottery:

  • De time-to-market voor nieuwe features moet verkort worden
  • De schaalbaarheid van software moet verbeterd worden om het effect van marketing acties te kunnen handlen
  • De architectuur moet middels open Reactive API's voorzien in de samenwerking met externe partners

  Oplossing

  Om de ambitie van Novamedia en People’s Postcode Lottery te ondersteunen is een nieuwe software oplossing gerealiseerd: BeehiveUK.

  De oplossing is gebaseerd op een microservices architectuur en open API’s voor de samenwerking met partners. Deze opzet maakt de oplossing flexibel, elastisch schaalbaar en geschikt om ook door partners te gebruiken.
  Er is gebruik gemaakt van het Lightbend Reactive Platform (Scala en Akka). Lightbend wordt onder meer ingezet bij ING Bank, wehkamp, AirBnB, Samsung en Twitter. Met een Agile Scrum project aanpak in een DevOps team lukt het om de time-to-market te verkorten en gebruik te kunnen maken van voortschrijdend inzicht gedurende het project.

  Een Continuous Deployment (CD) pipeline gebaseerd op het gebruik van Docker Container technologie draagt significant bij aan het verkorten van de time to market.

  Voordelen

  Door de flexibiliteit van het systeem slaagt de marketingafdeling erin om op de gewenste manier de lotenverkoop te stimuleren. Nieuwe ideeën zijn snel en makkelijk te realiseren en social media is eenvoudig in te zetten ter ondersteuning.

  De lotenverkoop is in een jaar tijd meer dan verdubbeld en de total costs of ownership is met 25% verlaagd. BeehiveUK ondersteunt de sterke groei uitstekend en is daarmee een bewezen succes. Reden voor Novamedia om deze oplossing ook voor de Nederlandse Goede Doelen Loterijen in te willen zetten.

   

  Donaties Beneficianten Postcode Loterij, Goed Geld Gala

   

  Meer weten over deze case? Laat het ons weten!