FWG - Migratie naar Amazon Cloud platform (AWS)

Markt:           Zorg, HR
Uitdaging:  Migreren van bestaande SaaS oplossing naar Amazon Cloud platform.
Oplossing: Cloud based SaaS HR oplossing voor de zorgmarkt
Voordelen: Verbeterde schaalbaarheid, snelheid en flexibiliteit.
Website:      www.fwg.nl

  Trivento vult voor FWG een partnerrol in met betrekking tot de inzet van technologie. Een voorbeeld hiervan is het proactief onder de aandacht brengen van nieuwe mogelijkheden voor FWG op het gebied van Mobile, Cloud en DevOps

  Sander Kleiweg
  Manager Shared Service Center FWG

   Achtergrond

   FWG (Functie Waardering Gezondheidszorg) is dé autoriteit op het gebied van HR oplossingen in de zorgmarkt. Tevens is FWG hét kennis-, advies-, & opleidingscentrum voor alle vraagstukken met betrekking tot sociaal beleid in de zorg.

   FWG 3.0 is hét functiewaarderingssysteem voor de zorg: een instrument voor zorgorganisaties om een functiehuis op te bouwen, te beheren en de loonsom te kunnen beheersen. Zorgorganisaties gebruiken FWG 3.0 om de zwaarte van functies te bepalen en ze in te delen in functiegroepen. De functiegroepen worden in de cao’s van genoemde branches gekoppeld aan salarisschalen. Hierdoor ontstaat uniformiteit met betrekking tot beloning in de zorgsector.

   Doel van FWG is haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat ze zich op hun primaire zorgtaak kunnen focussen. FWG neemt beheer en onderhoud van de systemen voor haar rekening.

   Uitdaging

   FWG heeft zichzelf tot doel gesteld om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren tegen lagere kosten.

   Oplossing

   Om dit te bereiken is er voor gekozen om een branchespecifieke ‘light weight’ responsive frontend componenten te ontwikkelen, FWG Entree. Deze oplossing maakt het mogelijk om sneller tot een indicatie te komen (grofmazig indelen). Dit bespaart veel tijd ten opzichte van het bestaande proces.

   De nieuwe oplossing is een Angular (webapplicatie) die op basis van REST API’s samen werkt met het FWG3.0 platform. Tegelijkertijd zijn er in FWG3.0 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een belangrijke nieuwe feature is het snel doorzoekbaar maken van meer dan 125.000 functies met behulp van Elastic Search.

   De Angular frontend oplossing is als eerste ontwikkelt voor de VVT branche (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). De benodigde doorlooptijd voor de realisatie bedraagt 8 maanden.

   De keuze voor een Amazon cloud infrastructuur (AWS EC2) in combinatie met Docker Container technologie zorgt voor vereiste schaalbaarheid, snelheid en flexibiliteit tegen lagere kosten. Nieuwe features kunnen vaker, sneller en eenvoudiger in gebruik genomen worden met behulp van een Continuous Deployment pipeline.

   Succesfactoren

   Een belangrijke succesfactor, mede gezien de beperkte doorlooptijd is het werken vanuit een Minimal Viable Product gedachte (Lean), ingegeven vanuit wettelijke contractafspraken. De minimaal noodzakelijke functies worden in de eerste versie ondersteunt om op gegarandeerd live te kunnen gaan.

   De continuous deployment omgeving maakt het vervolgens mogelijk om snel en doorlopend nieuwe features toe te voegen.

   Voordelen

   Een light weight oplossing zorgt voor tevreden eindgebruikers en hogere efficiency. Eenvoud van de software leidt daarnaast tot minder vragen in het callcenter en hogere klanttevredenheid.

   Wij vertellen je graag persoonlijk over deze case. Interesse? Laat het ons weten!